Boekenplank

"Ik heb recht op alimentatie!"

Eén van de onderwerpen waar we bij de start van een scheidingstraject veel vragen over krijgen, is alimentatie. Omdat betaalde of ontvangen alimentatie invloed heeft op je financiën na de scheiding, snappen we dat je snel helderheid wil hebben.

Wat is belangrijk om over alimentatie te weten?

In brede zin is alimentatie een bijdrage in het levensonderhoud van degene die daar niet (volledig) zelf in kan voorzien. Waarschijnlijk denk je nu aan partneralimentatie…

En die gedachte klopt: partneralimentatie is een bijdrage door de meestverdienende ex-partner in het levensonderhoud van de ex-partner die niet of niet helemaal in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Partneralimenatie wordt belast bij de ontvanger en mag in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen van de betaler (aftrekpost). 

Maar ook kinderalimentatie is een bijdrage in levensonderhoud. Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar en daarom een netto bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen. 

 Is alimentatie verplicht bij echtscheiding?

Ja en nee… Partneralimentatie is niet verplicht, kinderalimentatie wel.

Beide ouders zijn verplicht om binnen hun eigen financiële mogelijkheden in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. In elk geval tot een kind 18 jaar oud is. Kan een kind na zijn of haar 18e verjaardag nog niet in het eigen levensonderhoud voorzien dan loopt de verplichting door tot de leeftijd van 21 jaar. Je kunt daar als ouder niet van afzien; en hoe laag de bijdrage ook is, een bijdrage is wettelijk verplicht.

De onderhoudsplicht, die tijdens het huwelijk bestond, duurt na de scheiding voort. Als één van jullie na de scheiding niet of niet volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dan kan de minstverdienende ex-partner gedurende een bepaalde periode recht hebben op partneralimentatie. Dit is wettelijk vastgelegd. Deze wet is niet op toepassing op partners die hebben samengewoond. Door een samenleving ontstaat geen onderhoudsverplichting jegens de ander. Het is wel mogelijk om als ex-samenwoners partneralimentatie af te spreken.

Het is niet zo dat er een automatisch recht is op partneralimentatie. Een ex-echtgenoot wordt nog steeds geacht zoveel mogelijk zelf zijn of haar geld te verdienen. Als dit niet of niet helemaal lukt, dan wordt partneralimentatie een gespreksonderwerp.

Om jullie een goed beeld te geven van jullie alimentatieplichten en -rechten, stellen wij altijd een Tremaberekening op. Deze berekening nemen we uitgebreid met jullie door zodat inzichtelijk is hoe de berekende bedragen tot stand zijn gekomen.

Tremaberekening

Voor het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie (en kinderalimentatie) zijn er normen opgesteld: De Tremanormen. In deze rekenopstelling wordt berekend wat de welstand tijdens het huwelijk was, in hoeverre jullie met eigen inkomen deze welstand in stand kunnen houden en welke bijdrage van de meest verdienende ex-partner nodig is om dit welstandsniveau te bereiken (de behoefte). Van belang is dat de meest verdienende partner dit ook kan betalen (draagkracht). Als er ook sprake is van kinderalimentatie dan wordt uit de draagkracht eerst de kinderalimentatie betaald. Uit de dan nog resterende draagkracht kan een eventuele partneralimentatie worden afgesproken.

Het voordeel van scheidingsbemiddeling

Het voordeel van kiezen voor scheidingsmediation is dat jullie in overleg afspraken kunnen maken over kinder- en partneralimentatie, waarbij wij jullie van alle relevante informatie voorzien. Op die manier kunnen jullie een weloverwogen besluit nemen. Deze afspraken worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Omdat inkomens en omstandigheden kunnen veranderen, kan het zijn dat alimentatie-afspraken in de toekomst moeten worden herzien. Ook dan kunnen we  een nieuwe alimentatieberekening opstellen en jullie helpen bij het maken van nieuwe afspraken.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten